مهندسین طراح و محاسب،اجرایی وفنی همکار در گروه مهندسی هندسه محور

اهم رزومه مشخصات نام ردیف

مدیر پروژه استادیوم شش هزارنفری 

مدیر پروژه در ساخت مرکز تئاتر شهر تهران 

مدیر پروژه بیمارستان 400 تختخوابی اسلام شهر 

سرپرست نظارت مجتمع تجاری فرهنگی بازار چهارسو روبروی پاساژ علائدین در تهران 

کارشناس مهندسی عمران 

فارغ التحصیل 1361

مجید رضا پیروی نسب ۱
کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل ۱۳۶۸

محمد جواد بهادری ۲

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب - تهران - ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳

اسکلت هتل ۵ ستاره هانیه - مشهد - سال ۱۳۸۹

هتل نرگس ۳ و ۵ - مشهد - اجرای فونداسیون ۲۰۰ هزار متر

اسکلت هتل آرمان - مشهد - ۹۰ هزار مترمربع

اسکلت هتل امام رضا - سازمان فرهنگی کوثر - وابسته به بنیاد شهید

متولد ۱۳۵۲

کارشناس عمران

مجید فضایلی 3

10 سال سابقه با این مجموعه

محاسب و سرپرست دفتر فنی پروژه سعادت آباد

متولد1358

کارشناس عمران

پرویز ترکاشوند 4

10 سال سابقه با این مجموعه

سرپرست کارگاه پروژه سعادت آباد 

کارشناس عمران محمد رهبری ۵
اجرا کارشناسی ارشد ژئوتکنیک صفا دانشور ۶

مدیریت اجرا در فاز 12 پارس جنوبی 

مدیریت اجرا سیلوهای گندم

متولد 1344

کارشناس مهندسی عمران علم و صنعت 

هاشم زرگوش ۷
اجرا و محاسبات کارشناس ارشد عمران، راه و ترابری اسماعیل جشن سده ۸
محاسب کارشناس ارشد عمران، سازه سعید یوسفی ۹
محاسب کارشناس ارشد عمران، زلزله مرتضی شهبازی ۱۰
اجرا و محاسبات کارشناس ارشد عمران، راه و ترابری مجید افشاری ۱۱
اجرا کارشناسی ارشد ژئوتکنیک صفا دانشور ۱۲
اجرا  کارشناس عمران حسین چیزری ۱۳
اجرا  کارشناسی عمران شایان اطمینانی  ۱۴

کارشناس معماری پروژه کارخانه تزریق پلاستیک - شهرک صنعتی پرند

متولد ۱۳۵۹

کارشناس ارشد معماری

دانشگاه یزد

محمد محمدی ۱۵
سرپرست معمار پروژه کارخانه تزریق پلاستیک - شهرک صنعتی پرند

متولد ۱۳۵۹

کارشناس ارشد معماری

دانشگاه یزد

مهدی اقبالی ۱۶

سرپرست دفتر فنی ۵۵۰ واحدی فجر ۸۰ هزار متر مربع

ناظر اجرای ۵۵۰ واحدی زاهدان ۶۰ هزار متر مربع

سرپرست کنترل کیفیت هتل ۵ ستاره هانیه ۲۳ هزار متر

کارشناس ارشد سازه امین اشرف زاده ۱۷
سرپرست دفتر فنی پروژه کمسیونهای مجلس شورای اسلامی

متولد ۱۳۵۹

کارشناس ارشد معماری

محمد مهدی نیکو ۱۸
محاسبات - نظارت - اجرا

متولد 1363

کارشناس مهندسی عمران 

مرتضی نیکنام 19